Beleidsconferentie
 

Verslag
Het verslag van de beleidsconferentie is toegstuurd aan de deelnemers.
U kunt het hier downloaden als pdf.

Beleidsplannen
De beleidsplannen van de Sociale Dienst Walcheren, van LétÉ/ADZ en van de Kredietbank Walcheren lopen dit jaar af. De drie organisaties maken zich op om nieuwe beleidsplannen te maken, voor de periode 2011 - 2014.

Samen strategisch vooruitblikken
De organisaties werken de laatste jaren op inhoudelijk gebied steeds meer samen en daarom is het zinvol om - welke vorm de samenwerking in de toekomst ook zal krijgen - gezamenlijk strategisch vooruit te blikken.
Dat gebeurt tijdens een conferentie die Beleidsconferentie MensOntwikkeling Walcheren is genoemd, met de kanttekening dat MensOntwikkelBedrijf MOB nog een werktitel is.
Hieraan nemen ook raadsleden van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen deel om zich te laten informeren over wat er in het sociale domein speelt en om aan te geven wat zij daarin belangrijk vinden.

Conferentie in twee delen
De beleidsconferentie van 8 september bestaat uit twee onderdelen.
's Middags bekijken de deelnemers live en via presentaties projecten van SDW, LétÉ/ADZ en Kredietbank. Zo krijgen ze een goed beeld van wat het werk van de drie organisaties inhoudt, welke samenwerkingsverbanden er tussen de organisaties bestaan en hoe de samenwerking in de hele keten verloopt.
's Avonds bespreken de deelnemers op een interactieve manier de toekomst.
Welke ontwikkelingen komen eraan waar de organisaties rekening mee moeten houden? Welke dilemma's zijn er te verwachten? Wat zijn de consequenties van voorliggende keuzes?

Basisset Regionale arbeidsmarktinformatie
In dit nagekomen document geeft het UWV Werkbedrijf de meest recente arbeidsontwikkelingen weer in de regio Zeeland en in heel Nederland. Ook staan hierin de standcijfers van niet-werkende werkzoekenden in de Zeeuwse gemeenten. Verder is er een overzicht van de werkzoekende onderverdeeld naar leeftijd en naar of ze meer of minder dan zes maanden niet hebben gewerkt.
U kunt het document hier downloaden als pdf.


Samenwerking